2.Deling

Infanteriet står for den lette fremrykning på landjorden. Det være sig opklaring, overvågning eller patruljering. Der bruges lette køretøjer til at fremføre infanteriet, når de indsættes uden panserstøtte. Men indsætning kan også foregå fra luften eller med båd. Det er ved infanteriet at der er mest action på i det daglige.