Aspirant prøve

Vi vil gerne observere dine evner inden for de nedenstående punkter, for at få klarlagt dine styrker og svagheder, til brug i den senere uddannelse og for at sikre at du kan løse en funktion i 21st Viking Battalion.

Til aspirantprøven vil du blive vurderet på de mest grundliggende millitære egenskaber:

Så som:

  • Lyd disiplin
  • Lys disiplin
  • Bevægelse i terræn
  • Observation
  • Meldinger
  • Skydning
  • Samarbejde
Det vil aldrig være et krav, at du skal gennemfører missionen til aspirantprøven.